Vidi Jug

Шта је ГИС

Географски информациони систем је рaчунaрски информациони менаџмент систeм који нам помаже да снимимо, анализирамо и представимо информације  на мапама.

Оруђе „паметне карте“, које даје велики број могућности за анализирање разултата, праћење могућих исхода у зависности од унетих података, праћење тренутних процеса и могућности развоја.

 

Мапе нам омогућавају преглед, разумевање, испитивање, тумачење и визуализацију података на много начина који откривају везе, обрасце и трендове. ГИС омогућава прикупљање података из окружења, који приказани на географским картама као слојеви мапе омогућавају лако укрштање (становништво, улице, реке, постојећа инфраструктура, планови развоја инфраструтуре, заштићена природна добра).

 

Овакав преглед података помаже државама, градовима и предузећима да одговоре на питања и реше проблеме тако што податке гледају на начин који се брзо разуме и лако дели. На овај начин мапирају се потребе и потенцијали за развој система школских и здравствених објеката, развој туризма, изградње и ширења инфраструктурних капацитета, ширење бизниса.

 

ГИС омогућава и различите нивое приступа, тако да садржај у зависности од типа података може бити доступан свим грађанима, али и само урбанистима, планерима и другим стручним лицима који потхрањују ГИС базе и добијају излазне податке по траженим параметрима.