Vidi Jug

Приступ развијеним апликацијама преко јединственог “паметног” портала настао је из потребе обједињавања свих апликација на једном месту – www.vidijug.rs

Развој великог броја тематски различитих ГИС апликација, због лакшег коришћења и приступа, захтевао је обједињавање кроз јединствену платформу. Платформа за приказ, претрагу и дељење просторних података од значаја за град Лесковац и општину Бојник

www.vidijug.rs, омогућава грађанима, инвеститорима и посетиоцима да на једноставан начин приступе свим ГИС апликацијама на једном месту.

Путем платформе могу се добити подаци из важећих урбанистичких планова, подаци о гринфилд и браунфилд локацијама, заштићеним природним добрима, као и подаци о туристичким локацијама и потенцијалима за развој туризма.

 

Планска документа града Лесковца и општине Бојник

GDi Ensemble Smart Portali  Лесковца и Бојника представљају апликације развијене са циљем да нам пруже увид у планску документацију. Апликације садрже податке из Генералних урбанистичких планова, планова генералне регулације и планова детаљне регулације. Апликације пружају могућност прегледа, идентификације, претраге и преклапања података из планских докумената, што значајно олакшава добијање потребних информација и побољшава процес доношења одлука.

Туристички водичи града Лесковца и општине Бојник

Одрживи развој локалне заједнице у великој мери зависи од снаге и конкурентности локалне економије. Основни елемент пословања су информације, чија јавна доступност може учинити да се препозна  невалоризован потенцијал једног подручја. 

Туристички водичи града Лесковца и општине Бојник су Esri Story Map апликације које пружају информације о туристичкој понуди града Лесковца. Поред туристичке мапе, апликација садржи обиље информације о туристичким одредиштима и угоститељској понуди на подручју Лесковца и Бојника.

Локације за инвестирање

GDi Ensembe Smart Portal локације за инвестирање града Лесковца и општине Бојник су апликације намењене прегледу и претрази података о локацијама за инвестирање. Апликација садржи податке о greenfield и brownfield локацијама.

 

Трансформација, продаја и привођење новој намени великог броја browenfield локација захтева стално праћење и ажурирање података. Процедуре увођења нових инвеститора  или отуђења имовине из јавне својине града када је реч о greenfield локацијама,  установиле  су потребу да се на исти начин уреде, воде и ажурирају подаци о локацијама у јавној својини локалне самоуправе.  Повећавајући могућност за нова улагања кроз реактивирање постојећих коплекса ван функције, нову изградњу производних погона или улагањем у области туризма и угоститељства, повећавају се шансе за отварање нових радних места, a самим тим и за повећање броја запослених.

ГИС заштићених природних добара препознат је као начин за унапређење институционалних капацитета у области заштите животне средине, као једне од кључних области на националном, регионалном и локалном нивоу. Esri Story Map апликација “Заштићена природна добра на територији Лесковца” пружа увид у положај, обухват, начин управљања и режиме заштите заштићених природних добара на подручју Града Лесковца.